Programmering i Python

Norconsult - Sandvika 2016

Hva ser jeg nå?

Nettleseren Chromium som viser nettsiden https://teodorlu.github.io/python-intro/ i fullskjerm.

Gå inn her på egen maskin! Da kan du se tidligere lysbilder, og er ikke avhengig av hvor vi er.

Hva gjør jeg nå?

Du er på Python-kurs! Kurs med fartstid:

Intensjon for presentasjon

 • Ryddig første vei inn i Python-programmering

 • Referanse til videre bruk.

Hvem er vi?

Teodor Heggelund

Alexander Perry

Hvorfor Python?

For begynnere

Forståelig syntaks med lite støy:

og viderekommende

 • Støtter imperativ, objektorientert og funksjonell programmering
 • Knallgodt standardbibliotek

Driver New York Times

Brukes av NASA

Brukes av Google

Verktøy

Hva trenger vi?

Når vi utvikler Python, trenger vi to verktøy:

 • Et skall
 • En teksteditor

Når vi installerer programmeringsspråket Python, følger miljøet IDLE med. IDLE gir oss et skall og en teksteditor.

Last ned Python

 1. Gå til python.org/downloads
 2. Last ned og installer nyeste Python (3.x.x)

Python-skallet i IDLE

Et skall lar oss skrive en linje og tolke den.

Python-skallet i IDLE

Tre piler (>>>) dukker automatisk opp i skallet. Når vi skriver tre piler her:

>>> 4 + 4
8

skal du skrive 4 + 4 og trykke enter.

Teksteditoren i IDLE

Teksteditoren i IDLE

Vi åpner teksteditoren ved å lage en ny fil fra Python-skallet:

File –> New file (Ctrl+N) gir oss en tom fil:

Teksteditoren i IDLE

Først lagrer vi filen der vi vil ha den, og kaller den hello.py

Teksteditoren i IDLE

… så kjører vi den for å se at alt er i orden …

Teksteditoren i IDLE

… og en tom fil gjør … ingenting.

Variabler

Hva er en variabel?

 • Tilordner verdier til navn, for gjenbruk

Variabler i Python

Oppgave: familiens alder

Tekstmanipulering

Tekstmanipulering

Tekstmanipulering

Stemningen i Python

Fra XKCD.

If

Hvis sant, …

Hvis x, gjør y.

Følgende i fil:

gir følgende ut:

Over if
Over 2000!
Under if

Dokumentasjonen til Python 2.7 eller Python 3.5 forklarer hvordan å bruke æøå i fil.

Hvis usant, …

Hvis ikke x, gjør ingenting.

Følgende i fil:

gir følgende ut:

Over if
Under if

… ellers

Følgende i fil:

gir følgende ut:

Over if
Under 2000
Under if

Oppgave: Gammel nok?

Lag et program som

 • Lagrer en alder i en variabel
 • Skriver ut “Du er ikke gammel nok” dersom alderen er under 18 år

Funksjoner

En Python-funksjon

Den viktigste byggeblokken i programmene vi skriver.

Definér hei() i en fil:

og test den i skallet:

En funksjon til

fordi funksjoner er viktig.

Definerer i fil:

Vi bruker variabler i funksjoner for å splitte arbeidet i mindre biter.

… og tester i skallet:

>>> tusen
<function tusen at 0x7f8c0f500668>
>>> tusen()
1000

Bruke funksjoner

Funksjoner må defineres før de brukes.

gir

Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
 File "func_fail.py", line 1, in <module>
  message = hei()
NameError: name 'hei' is not defined

Bruke funksjoner.

Funksjoner må defineres før de brukes.

er OK.

Parameter

 • En parameter er et navn som “sendes” inn i funksjonen:
  • Funksjonen f i f(x) har x som parameter
  • Funksjonen g i g(x,y) har x og y som parametre

Parametrisering

 • Å parametrisere er å endre kode til å bruke funksjoner og parametre.

Myndig

Myndig

Kalkulator

Kalkulator

Oppgave

 • Lag en kalkulator som tar inn to tall og en operator, og som returnerer svaret
 • Prøv med operatorene +, -, * og \

Tips: Bruk if-setninger!

Input / output

Hva er input / output?

 • Kommunikasjon med verden uten å bruke IDLE
 • … Når andre enn du skal bruke programmet ditt!

Input / output i Python

Å lese inn tall

 • Funksjonen input() gir ut tekst
 • Funksjonen int() konverterer tekst til tall

Å skrive ut tall

 • Funksjonen str() konverterer tall til tekst

Oppgave: familiens alder 2

Nå skal vi utvide oppgaven fra tidligere. I stedet for å lagre alderen til familiemedlemmer i programmet, spør brukeren! Skriv så ut gjennomsnitt og total alder.

Funksjoner vi har brukt:

Lister

Hva er lister?

 • Lister lar oss samle mange verdier
 • Google gir oss en liste av søkeresultater
 • Facebook har lister over e-postadresser

Lister i Python

Lister i Python 2

Oppgave: elementer fra liste

Gjør følgende i Python-skallet:

 • Lag en liste som inneholder 5 tall
 • Hent første tall
 • Hent nest siste tall

Tips: list[-3] henter element 3 bakfra!

While

Hva er while-løkker?

 • Kjører en kodesnutt så lenge et gitt uttrykk er sant
 • Kan kjøre evig, og avbrytes med break

While-løkker i Python

Oppgave: mattespill!

Lag et multiplikasjonsspill!

 1. Be brukeren gange to tall
 2. Sjekk svaret!
 3. Gjør dette mange ganger … while?

Tilfeldige tall:

For

Hvorfor?

for gjør noe med hvert element i en liste:

For i skallet

For på én linje er fint i skallet:

For i kildekode 1

I kildekode legger vi for over flere linjer:

skriver ut

101
Hei!
102
Hei!
103
Hei!

For i kildekode 2

skriver ut

101
102
103
Hei!

Gjør noe n ganger

Oppgave: 7-gangeren

 • Bruk en for-løkke til å skrive ut 7-gangeren.
 • Ønsket output:
0
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70

Oppgave: 7-gangeren

Løsningsforslag:

Flere for-løkker i Python

Oppgave: mattespill 2!

 • Bruk mattespillet du allerede har laget
 • I stedet for uendelig mange oppgaver, gi brukeren 5 oppgaver!

Programmer ditt eget gjettespill!

Hø?

Takk til Barski

Spill og illustrasjon er hentet fra den strålende boka “Land of Lisp” av Conrad Barski, og tilpasset Python.

Musikkvideo:

Demo

Slik kan det fungere …

Sider under beskriver hvordan gjettespillet kan implementeres. Prøv først selv, og gå videre nedover om du trenger et tips!

Gjettefunksjon

Gitt at vi har en øvre og nedre grense, kan vi gjette at tallet ligger midt i mellom:

Prøve gjettefunksjon

Hvordan fungerer denne? Vi kjører modulen i IDLE, så vi kan leke med verdiene.

Wops, guess var en funksjon. Vi trenger paranterser for å kalle en funksjon:

Prøve gjettefunksjon

… så low starter på 0, og high på 100. Hva om vi endrer på dette?

Lavere? Høyere?

Lavere? Høyere?

Vi svarer datamaskinen ved å kalle funksjonen lower() eller higher():

Hva når vi vinner?

“Binærsøk”

Gratulerer, dere har nå implementert et binærsøk! Binærsøk er en av grunnene til at Google-søk er raske.

Python og Abaqus

Arkitektur 1

Arkitektur 2

 • På min maskin ligger Abaqus’ Python på C:\SIMULIA\CAE\2016\win_b64 \code\bin\python.exe

 • Store deler av Abaqus CAE er skrevet i Python, og kjører på en tilpasset Python-plattform.

 • Når vi kjører kode på Abaqus’ Python-plattform, får vi tilgang til å lage bokser, endre en CAE-modell og hente ut data fra ODB-er.

Abaqus Python i CAE

Du har allerede en Python-tolker! >>> tyder på at du kan skrive Python.

Abaqus Python i CMD

Kjøre filer i Abaqus 1

Lag en ny Python-fil på valgfri måte

Kjøre filer i Abaqus 2

Trykk Run Script

Kjøre filer i Abaqus 3

og og velg scriptet ditt:

Kjøre filer i Abaqus 4

Hva du skriver ut med print dukker opp her:

Kjøre filer i Abaqus 5

og ting du definerer i filen blir tilgjengelig fra skallet:

Alternativ Python-editor

Jeg bruker Github Atom. Denne er god.

Oppgave A: Abaqus

Oppgave del A1

Modeller fritt opplagt plate i Abaqus: plate.cae

 • Størrelse: 4m x 6m x 200 mm.
 • Dekke: 0.2 m betong, E=30e9 Pa, ν=0.2
 • Dimensjonerende last: 10 kN/m2

Oppgave del A2

Gjør om til script

Kopier journal (plate.jnl) til generate_single_plate.py. Endre koden til å generere en annen modell:

 • Modellnavn plate_4_6_0.26_20000
 • Tykkelse 260 mm
 • Last 20 kN/m2

Oppgave del A3

Parametriser over tykkelse og kraft

 • Kopier generate_single_plate.py til generate_multiple_plates.py
 • Trekk ut tykkelse og kraft som variabler
 • Generer 9 parts i samme modell:
  • Tykkelse 150 mm, 200 mm eller 260 mm
  • Kraft 7 kN/m2, 10 kN/m2 eller 20 kN/m2
 • Lag navn fra parametre:
plate_4_6_160_7000
plate_4_6_160_10000
plate_4_6_160_10000
plate_4_6_200_7000
plate_4_6_200_10000
...

Ferdig alt?

Len deg tilbake og nyt hva du har fått til.

Muligheter videre:

 • Generer jobb for hver modell
 • Kjør jobber
 • Åpne ODB og sammenlikne!

Ressurser for Python og Abaqus

Ressurser for Python og Abaqus

“Scripting” er grunnleggende funksjonalitet. Nyttig til små og store prosjekter.

Ressurser for Python og Abaqus

“GUI” er grafikk til større programmer.

Python og Dynamo

Arkitektur

Dynamo bruker et bibliotek som heter IronPython. IronPython er en python-implementasjon som kjører på .NET. Det vil typisk si at Dynamo inneholder en fil som heter python.dll, som kan tolke Python-script.

Script du skriver kjøres i et modifisert miljø, der variabelen IN automagisk inneholder hva du kobler til scriptet ditt på venstre side og variabelen OUT hva du vil sende ut på høyre side.

Python-script lagres inne i Dynamo-filer (.dyn).

Starte Dynamo

Python-noden

Fra høyreklikk:

Python-noden

Fra funksjonslisten:

Redigere script

Dobbeltklikk “nede” i boksen:

IN og OUT

Hva kommer inn, hva går ut?

Teste script

Kobler på en Number Slider:

Alternativ Python-editor

Jeg bruker Github Atom. Denne er god.

Oppgave D: Dynamo

Oppgave del D1

Definer en momentdiagrammet matematisk for en fritt opplagt bjelke med jevnt fordelt last.

 • Bjelkelengde: L [m]
 • Linjelast: q [N/m]
 • Avstand fra venstre opplegg: x [m]

M(L,q,x) = …

Hva er M(8,30000,3)?

Oppgave del D2

Implementer M(L,q,x) i en python-fil

 1. Hva beregner funksjonen din for M(8,30000,3)? Test i IDLE.
 2. Kopier funksjonen din inn i en Python Script-node i Dynamo.
 3. Deifinér q, L og x med slidere, og koble på. Får du samme svar i IDLE og Dyanmo?

Oppgave del D3

Endre Python-koden til å ta inn en liste av x-verdier

Oppgaven kan løses med funksjonen map. Gjør først oppgaven i fil, og test i IDLE.

Oppgave del D4

Behandle liste av x-verdier i Dynamo

 1. Generer liste av gyldige x-verdier (0 <= x <= L).

  Bruk Number til å definere 0 og steg, og Range til å generere liste.

 2. Endre Python-koden til å ta inn en liste av x-verdier i stedet for en enkelt x-verdi.

 3. Får du fremdeles samme verdi av M(8,30000,3)?

Oppgave del D5

Vis momentdiagrammet med streker.

 • Bruk Point.ByCoordinates for å lage punkter
 • Bruk PolyCurve.ByPoints for å lage streker

Velg passe skala. 50 000 meter er litt mye. 50 kNm <–> 1 m OK?

Oppgave del D6

Nå skal vi velge høyde på bjelken. Dette gjør vi enkelt:

 1. Regner ut nødvendig indre momentarm d
 2. Legger på 100 mm for å få ca nødvendig høyde

Vi neglisjerer effekt fra skjærkrefter.

Definer en matematisk funksjon for berening av nødvendig høyde.

 • Armeringsmengde As [m2]

h(L,q,As,x) = …

 • Hva er h(8,30000,3,0.00164)?

Oppgave del D7

 • Implementer h(L,q,As,x) i Python:
 • Hva beregner funksjonen din for h(8,30000,3,0.00164)?

 • Test i IDLE, og implementer i Dynamo.

Dynamo: Muligheter videre

 • Tegn faktiske tverrsnitt i stedet for konturer
 • Visualiser i Revit i stedet for direkte i Dynamo

Tegn bjelke!

Veien videre

Lykke til!

 • Spis elefanten én bit av gangen
 • Du må selv skrive kode om du skal lære programmering

Videre ressursser

Videre verktøy

 • Github Atom er en meget god teksteditor til Python.

  En teksteditor er et godt valg for å redigere én fil. Jeg bruker Atom til nesten alt jeg skriver av Python-kode.

 • PyCharm er et godt IDE til Python.

  IDE-er er større og mer kompliserte enn teksteditorer. PyCharm kan være et godt valg til større prosjekter. Jeg bruker delvis PyCharm når jeg utvikler på ANDIM.